Pri?a je ponovo ispri?ana

Mesje D?efri Evans i Bassholes
18. 2. 2005.
Akademija
Autor: ?ikica Simi?

Ve?e pod nazivom The Real Rock’n’Roll Festival, koje je u no?i izme?u petka i subote ljubiteljima rudimentarnog roka priredio klub Akademija, bilo je vrlo uspe?no. Ameri?ki gosti Mesje D?efri Evans i sastav Bassholes su se za to pobrinuli.
Oni su dobro selekcionisanu i vrlo distingviranu publiku podsetili na ono ?to ona manje-vi?e zna, ali u ?ta je, pod naletom agresivnih i bezobraznih lokalnih medija, po?ela da sumnja: rokenrol je amalgam elektri?ne struje, ose?anja isku?enih u grani?nim ?ivotnim situacijama, ritma, gneva i odmetni?tva. Ni?ta vi?e i ni?ta manje.
Mesje D?efri Evans, koji izgleda kao me?avina Karla Marksa i Rokija Eriksona, je tokom nastupa ponudio visoko personalizovanu verziju ranog rokenrola. Izvode?i pesme ?arlija Federsa, Karla Perkinsa, Fetsa Domina i drugih, podsetio je da je osnovna tema ove muzike pravo da se bude razli?it. Primordijalni ritmi?ki sklopovi koji je njegov ruinirani Telekaster ispaljivao pretvorili su slavni beogradski podrum u spejs ?atl kojim se sasvim lepo kru?ilo u imaginarnim odmetni?kim orbitama.

Duet Bassholes, koji predvodi Don Haulend nekada?nji Evansov ortak iz slavnih Gibson Bros dana, svirao je sli?nu vrstu muzike.
Primarni rokenrol i bluz, dakle. Za razliku od Evansa oni su preko muzi?kog materijala superponirali estetski koncept koji ih dovodi u direktnu vezu sa sli?nim rok formacijama kao ?to su White Stripes i The Black Keys. Njihov jednosatni nastup omogu?io beogradskoj publici bliski susret sa najzanimljivijim segmentom aktuelne rok scene: dvo?lanim bluz bendovima koji veruju, kako ka?e D?ek Vajt, ?da pri?u treba ponovo ispri?ati?.
Na bis nastupili su Evans i Bassholes zajedno. Izveli su numere ?Bo Diddley? i ?Broke Down Engine? Blajnd Vilija Mektela. Bila je to nezaboravna egzibicija koja je mnoge u publici nagnala da se zapitaju da li se iza brade Defrija Evansa ne krije Bo Didli, odnosno iza nao?ara Dona Haulenda Kapetan Bifhart?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zelite email obavestenja o buducim koncertima?