Bob Log III – “Log Bomb” (Fat Possum Records) ODMETNI?KA ZNAMENJA

?ikica Simi?

log bomb

Razne subkulturalne skupine su plesale “horizontalni mambo” sa bluzom. Orgije su se uvek, kao ?to dolikuje, zavr?avale orgazmi?kim trijumfom. Pegavi, rahiti?ni engleski de?aci, gladni svega u posleratnoj bedi, ?ezdestih godina pro?log veka su, igraju?i skaredni ples sa bluzom izmislili muziku koju volimo. Se?ate se Rolingstounsa, Enimalsa, Jardberdsa, sastava Krim. Sli?ne posledice imao je susret bele, vaspovske (WASP), ju?nja?ke omladine sa ovim “crnim” muzi?kim idiomom: Olmen braders bend, Lynyrd Skynyrd, Wet Willie. Nedavno, poigravaju?i se bluzom, D?ek i Meg Vajt su spasili rok muziku najavljene smrti. Da je to mogu?e nekoliko godina ranije je nagovestio D?on Spenser.
Opsceni susreti bluza i likova ?iji su mentalni sklopovi obele?eni hipertrofiranim individualizmom i veli?anstvenim talentom davali su najprovokativnije rezultate. Diskografije Toma Vejtsa i Keptina Bifharta to potvr?uju. Sli?no je i sa tzv. “frikovima”. Njihova personalna i??a?enost u kontekstu stroge bluz forme dobijala je nadrealne obrise. Ta nit, koja ide od Skriming D?eja Hokinsa, preko britanskih ekscentrika Skriming Lorda Sa?a i Bilija ?ajldi?a vodi do ameri?kih otka?enjaka Kvintrona i Boba Loga III. Album ovog potonjeg “Log Bomb” (34?20??) najnoviji je primer takvog pristupa.
“Za ?inelu: leva noga… za bas bubanj imamo desnu… leva ruka je za slajd, desna za okidanje ?ica, a usna duplja je za govor”, tako je, u slobodnom prevodu, Bob Log III opisao svoju “one man band” izvo?a?ku metodologiju u numeri “One Man Band Boom” sa albuma “Log Bomb”. Ovakav na?in interpretacije bluza nije nepoznat. U prvoj polovini XX veka mnoge spodobe opremljene bubnjem i gitarom krstarile su deltom Misisipija. Bob Log III je inovirao koncept uvode?i “bajkerske” elemente: motociklisti?ka kaciga, sa ugra?enim telefonskim mikrofonom, koji je sa “usnom dupljom” povezan crevom od usisiva?a, neizostavan je deo opreme. Tako kostimiran pi?i neku vrstu retardiranog bluza u kome su glavne teme viski i ?enske grudi, kao ?to to eksplicitno govori aktuelni singl “Boob Scotch”.
“Ja sviram prljavi, prljavi bluz. Kao Fred Mekdouel i AC/DC. Ne znam ?ta je to, ali kad ga ?uje? ose?a? se bolje. Pokvareni osmeh ti se pojavi na licu”, rekao je Bob Log III. “Ras Mejer i Vajt Strajps se susre?u na njegovim plo?ama”, rekli su drugi. ?enske grudi, alkohol i slajd gitara predstavljeni su kao znamenja odmetni?kog ?ivljenja. Njegov nastup 17. maja u Domu omladine pokazu?e da je to sasvim dovoljno za povratak poljuljanog renegatskog dostojanstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zelite email obavestenja o buducim koncertima?